Förlagets beskrivning

Matteresan Elevwebb 3-4 är elevens komplement till Matteresan 3 och 4. Matteresan Elevwebb innehåller bland annat övningar direkt kopplade till målen i grundböckerna. Här finns också grundböckernas målsidor, matteordlistor samt faktarutor kopplat till ljudfiler. Matteresan Elevwebb ger eleverna möjlighet att träna och befästa matematiken och dess begrepp.