Förlagets beskrivning

Matteresan Elevwebb 1-2 är elevens komplement till Matteresan 1 och 2. Matteresan Elevwebb innehåller bland annat övningar direkt kopplade till målen i grundböckerna. Här finns också grundböckernas målsidor, matteordlistor samt faktarutor. Matteresan Elevwebb ger eleverna möjlighet att träna och befästa matematiken och dess begrepp.