Förlagets beskrivning

Böckerna i Läshoppet passar utmärkt att använda vid diagnostisering, som läsläxa eller som lästräning i klassrummet.

Varje paket består av fyra böcker som har 16 sidor och härliga bilder. 

De fyra olika nivåerna är anpassade till de olika stegen i dimensionen ordavkodning i God läsutveckling.

Böckerna i nivå 1 passar för den läsare som befinner sig på steg 4-6 i dimensionen Ordavkodning.