Förlagets beskrivning

I Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 presenteras ämnet på ett sätt som är anpassat till ett kommande arbetsliv som undersköterska och vårdbiträde. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är utvecklat för att språkligt och layoutmässigt vara så tillgängligt som möjligt, även för språksvaga elever.