Förlagets beskrivning

I Enkelt om engelska - ord och fraser 2 presenteras enkla och tydliga texter som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 11. I läromedlet tränar eleverna på ord, begrepp, fraser, grammatik och läsförståelse på ett lekfullt och intresseväckande sätt.

Eleverna får arbeta med antal, färger, substantiv, a - an, obestämd - bestämd form, plural, pronomen, verb, am - are - is, have - has, can - can’t, do - don’t, is - isn’t, adjektiv, prepositioner, lägesord, frågeord, tidsbegrepp - veckodagar och del av dag.