Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel religionskunskap 7 - 9 ~ del 2 presenteras enkla och tydliga texter i religionskunskap som är kunskapskravs-relaterade enligt Lgr 11. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med nyanlända elever på högstadiet.
Bland rubrikerna kan nämnas
Religion i Sverige, Hinduism, Buddhism, Andra livsåskådningar, Konflikter och möjligheter, Identitet, Religion och vetenskap, samt Etik och moral.
Enkel religionskunskap 7 - 9 ~ del 2 är rikligt kompletterad med fotografier och illustrationer i färg.