Förlagets beskrivning

I läromedlet Enkel biologi 7 - 9, del 1 presenteras texter i biologi som är kunskapskravsrelaterade enligt Lgr 22. Läromedlet passar särskilt bra för pedagoger som arbetar med klassundervisning, specialundervisning eller med
nyanlända elever på högstadiet.
I denna del är huvudrubrikerna Vad är biologi?, Allt levande kan sorteras, Växter, Djur utan ryggrad, Djur med ryggrad, samt Varken växt eller djur.
Inom varje område får eleverna utföra egna fältstudier eller experiment.
Enkel biologi 7 - 9, del 1 är rikligt kompletterad med fotografier och illustrationer i färg.