Förlagets beskrivning

Vilka tal passar ihop?
Tränar sammankoppling av tal skrivna som bråk, som decimaltal, som procent och talet presenterat i ett diagram.

Eleverna "leker" sig till ökad förståelse, tränar huvudräkning, övar
strategiskt tänkande och får mer motivation för matematik.