Förlagets beskrivning

Ett spel som tränar förmågan att förstå att ord är uppdelbara i språkljud. Innehåller åtta olika läggspel. Genom att lägga till eller dra ifrån ett ljud i ett givet ord bildas ett nytt. Alla spelen passar till samma spelplan. För elever i grundskola årskurs 1-3 och grundsärskola årskurs 2-6.

Lådan innehåller handledning, 8 spel med vardera 11 bilder 70x50 mm och 11 bilder 50x50 mm, färg, spelplan i A3.