Förlagets beskrivning

Dessa enkla små läshäften ingår i Läsa-serien och är tänkta att använda som elevernas första "riktiga" läsupplevelse efter att en grundläggande läsfärdighet har etablerats genom arbetet med elevboken. Läs mera-häftena är något svårare än läsa-häftena.

Till läshäftena hör frågor som tränar läsförståelse och reflektion. Dessa frågor finns i lärarmaterialet.