Förlagets beskrivning

Ett basläromedel i engelska. Våra tre delar av Junior Contact är anpassade för elever med nedsatt handmotorik och perceptionssvårigheter samt för elever som är i behov av en långsam inlärningstakt. Många och tydliga bilder. Långsam grammatisk progression.

Detta läromedel används även i undervisning av elever med inlärningssvårigheter eller bristande kunskaper i engelska under skolåren 7–9 samt i gymnasieskolans individuella program. Författarna har lagt större vikt vid ordkunskap än grammatiska kunskaper. Del 3 är avsedd för år 6, men kan även användas tidigare eller senare.