Förlagets beskrivning

Det andra materialet där ordbilder används som läsinlärningsmetod. Valet av begrepp anknyter på olika sätt till elevens vardag och miljö. Bilderna kan dessutom inspirera till samtal och uppmuntra till nya erfarenheter och utflykter.

Materialet innehåller läsebok, vändbara plattor med bilder och ordbilder, kort, blad med skrivövningar samt handledning. Samtliga ord är illustrerade med stödtecken.

Handledning för utskrift finns till detta läromedel. Du hittar det på www.bokverkstan.se under Nedladdningar.