Förlagets beskrivning

Mp3-format som laddas ner! Alla 38 sånger finns inspelade i både sång- och kompversion. Sjung till sångversionen när ni lär er sångerna och använd er av kompversionen om ni vill sjunga för föräldrarna till exempel. 

Vill du ha en cd med sångerna till Granens ABC istället för att ladda ner sångerna? Vi kan göra en cd, istället för att du laddar ner mp3-filerna. Vi framställer ett exemplar av cd:n till dig när vi fått din beställning.