Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 ska eleverna få kunskaper om hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

För en hållbar utveckling tar bland annat upp moment som:

  • Utan solen inget liv på jorden
  • Näringskedjor
  • Näringsvävar
  • Luften och ozonlagret
  • Växthuseffekten
  • Försurning
  • Övergödning
  • Vattnets kretslopp
  • Källsortering
  • Hållbar utveckling.