Förlagets beskrivning

Digilär Religionskunskap är ett komplett digitalt läromedel som täcker det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1, enligt Gy 11. Här finns ett stort material med texter och bilder. Frågor för reflektion och diskussion, uppgifter med mera ger eleven möjlighet att träna och visa sina kunskaper. Läromedlet baseras på Natur & Kulturs tryckta läromedel Religion 1.