Förlagets beskrivning

• Innehåller 24 skrivövningar
• Genomgång av bokstäverna Ä, Y, P, D, Ö, G, J, Å, H, C, X, Z, W, Q (14 st)
• Skrivövningar på hjälplinjer med skrivanvisningar, som visar skrivriktningen, till varje bokstav.
• Skrivövningarna innehåller ord med ändelser, enkla meningar bl.a. att svara på frågor till texter, alfabetet m.m.
• Många skrivövningar är specifikt inriktade på vokalträning och träning på två konsonanter i början av ord. Detta underlättar skrivinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskoleelever och elever med svenska som andraspråk.