Förlagets beskrivning

Räkna med ljud innehåller övningar i form av små berättelser med ljud för den första matematikundervisningen. Ljuden är tänkta att ersätta den stimulans bilder ger i en svartskriftsbok.

Eleven uppmanas att räkna hur många ljud som hörs. Materialet omfattar talområdet 1-10. Räkna med ljud ingår i materialet Räkna med punkt av Margareta Agélii men kan även beställas separat.
Lämpligt även för seende.