Förlagets beskrivning

Matteresan är ett matematikläromedel, om sex grundböcker, för anpassade grundskolans senare del. Tidigare har elever i anpassade grundskolan varit hänvisade till att använda läromedel avsedda för yngre åldersgrupper men med Matteresan får eleverna på anpassade grundskolan ett åldersanpassat läromedel som varken är barnsligt eller för svårt.