Förlagets beskrivning

I det inledande arbetsområdet får hon eleverna att förstå att hela vår natur styrs av kemiska processer. I ett andra avsnitt berättas om hur kemin hela tiden finns med oss i vardagen. Hur människans kunskaper i kemin förändrat vår världsbild är ämnet i ett tredje arbetsområde. Avslutningsvis får vi lära oss grunderna i kemins metoder och arbetssätt. Digilärs Kemi för årskurs 7-9 är det första av våra NO-läromedel. I augusti 2016 kommer vi att kunna presentera Digilär Fysik och Digilär Biologi för samma stadium.