Använd kategorier för att filtrera din sökning

Svenska 1

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier.
Bokhylla.

Bilden ovan är hämtad ur "Digilär Svenska".

Ur det centrala innehållet;

  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.

                                                                                                                                     Ur Lpgy2012

Exempel på läromedel

Exempel på alternativa verktyg

Senast ändrad: 2020-03-19