Svenska 1

Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier.

Bokhylla.

Bilden ovan är hämtad ur "Digilär Svenska".

Ur det centrala innehållet;

  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.

                                                                                                                                     Ur Lpgy2012

Exempel på läromedel

Svenska impulser. Onlinebok

Svenska impulser

www.sanomautbildning.se - Onlineboken är en digital kopia av den tryckta boken och har inläst ljud. Det går inte att skriva direkt i boken men det finns en anteckningsfunkti...
Versaler över hela framsidan av boken. Versalerna kan bilda ordet Svenska. Interaktiv elevbok och E-bok

Insikter i svenska

www.gleerups.se - Insikter i svenska täcker hela den första kursen i svenskämnet för de yrkesförberedande programmen enligt ämnesplanen för Gy 2011. Det är en allt-i...
En hand håller en pekplatta halvvägs ut ur en hylla med många tryckta böcker. Webbaserat

Digilär svenska

hittalaromedel.spsm.se - Läromedlet i Svenska för gymnasiet är ett komplett digitalt läromedel som täcker hela det centrala innehållet i kurserna Svenska 1 och Svenska 2....
En man står med ett verktyg som sprutar ut någon form av vätska och tar bort ristningar på en vägg. E-bok

Människans texter Språket

www.studentlitteratur.se - I Människans texter, Språket, utvecklar eleverna sitt skrivande, med en progression från berättande texter till vetenskapliga texter. De tränar han...
Ett hus med glasfasad. Framför huset finns en staty med ett mansansikte och människor går förbi. Webbaserat

Ekengrens svenska Språkbok 1

hittalaromedel.spsm.se - Språkbok 1 tar upp de språkliga delarna i kursen Svenska 1 och Språkbok 2 täcker in språkmomenten i kurserna Svenska 2 och Svenska 3.

Exempel på alternativa verktyg

StavaRex logotype

Stava Rex

oribisoftware.com - Stava Rex är speciellt framtaget för personer med olika läs- och skrivsvårigheter, men kan användas av alla som ibland behöver extra rättstavnings-...
En rund ring med bokstäverna a och ab i. Cd

Saida Ordprediktion

oribisoftware.com - Saida® är ett hjälpprogram som föreslår ord medan man skriver. Med en enda tangenttryckning kan man välja ett ord från en förlagslista i programmet...
Framsidan på produkten. Dvd

ClaroRead Plus

www.claroread.se - ClaroRead Plus är skapat för att göra det enklare för dig att arbeta med din dator genom att få den att tala och göra det enklare att läsa. Det är...
Senast ändrad: 2020-12-09