Förlagets beskrivning

• Många läsövningar är specifikt inriktade på vokalträning och träning på två konsonanter i början av ord. Detta underlättar läsinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskoleelever och elever med svenska som andra språk.