Användarvillkor

I Hitta läromedel finns möjlighet att skapa listor på läromedel som ni rekommenderar. Dessa listor kan namnges och beskrivas och delas på andra sociala medier. Inloggad och inbjuden användare kan diskutera läromedel i kommentarsfältet intill respektive lista.

Observera att inga personuppgifter får förekomma i texten när ni namnger eller beskriver en läromedelslista eller när ni använder kommentarsfunktionen intill listorna.

Personuppgifter enligt 3 § personuppgiftslagen (1998:204) är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Använd därför generella termer och beskrivningar så att det inte går att identifiera några individer i era texter. Det är självfallet inte heller tillåtet att uttrycka sig kränkande på något sätt. Vid misstanke om att någon användare missbrukar tjänsten eller annars använder tjänsten på sätt som enligt ovan inte är tillåtet, vänligen kontakta hittalaromedel@spsm.se.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är ytterst ansvarig för vad som publiceras på Hitta läromedel och kan därför övervaka listor och kommentarsfält. Användare är också ansvariga för vad de själva skriver.

Genom att ”skapa användarkonto” accepterar du ovanstående användarvillkor.

Senast ändrad: 2016-04-20