Kommunikation - Tecken som stöd, yngre elever

Undervisningen för elever primärt i de första skolåren i grundsärskolan inriktning träningsskolan inom ämnet kommunikation, ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet.

Felix börjar skolan, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Bilden ovan är hämtad ur Felix börjar skolan från SPSM.

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man söker information i olika källor och hur digitala kommunikationsverktyg kan användas. På så sätt ges möjlighet för ökad självständighet.

Utifrån det centrala innehållet

ämnesspecifika begrepp - ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Ur Lgrsär 11


Här presenteras några exempel på material att arbeta med inom ämnesområdet. Sätt upp mål för aktiviteten.

Exempel på läromedel och annat material

Menyval i programmet; Avläsa, Höra, Läsa, Se, Stava, Tecken, Kan Själv Datorprogram

Kan Serien Pro

www.kenart.se - Språkträning för barn, elever och vuxna. Ett förstärkande läromedel med tecken som stöd för särskolan, förskolan och kommunernas undervisning för...
Fotografier på mat och dryck, kroppen och kläder och små och stora djur. Bok

TAKK-lexikon

www.butik.bonasignum.se - Detta paket innehåller alla tre böckerna tillsammans. Böckerna i serien är "Mat och dryck" och "Små och stora djur" och "Kroppen och kläder". Böcke...
Tre barn står bredvid varandra. En flicka håller i en burk med lösa tänder. En pojke har öppen mun och en glugg mellan tänderna i nederkäken. Cd

Tandligan, teckenspråk och TAKK

www.mediacuben.se - Bokserien Klass 1b handlar om Lovisa, Siri, Melker, Frank och deras klasskompisar, lärare och annan personal. I böckerna får vi följa eleverna och...
En kortlåda i bakgrunden, utspridda kort med bilder, text och ritade tecken på. Fyra lottobrickor med rutor med bilder och text i. Spelkort

TeckenKort och Lottobrickor

www.hattenforlag.se - Nästan 400 ord i tretton kategorier samlade i en låda och tillhörande lottobrickor sammansatta i ett paket.Teckenkorten har bild och text på ena si...
En flicka sitter på en cykel. På ramen sitter ett får och på pakethållaren sitter en hund bakåtvänd. Bakom cykeln står en struts. Bok och Cd

Ellas utflykt

ellas.se - Ella, Axel, mamma och pappa ska göra en utflykt. Men mammas cykel har punka... Läs om vad Ella och Axel upptäcker medan mamma och pappa lagar cykel...
Senast ändrad: 2020-12-09