Samhällsorienterande ämnen: samhällskunskap

Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Det är alla människors ansvar att utveckla ett samhälle som präglas av demokratiska värden och att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Kunskaper i de samhällsorienterande ämnena ger människor förutsättningar att orientera sig i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld och ta ansvar för sitt handlande.

Riksdagen.

Ur det centrala innehållet

Att leva tillsammans

  • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Att leva i Sverige

  • Immigration till Sverige förr och nu, samt dess betydelse för kulturer och samhällen.
  • Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering och deras olika uppdrag. Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling.
  • Yrken och verksamheter i samhället. Entreprenörskap.

Exempel på läromedel

Människan och samhället. Tryckt form

Människan och samhället

webbutiken.spsm.se - Den här boken handlar om vårt samhälle. I boken får du lära dig om bland annat vad ett samhälle gör, stat, kommun och landsting, partier och val,...
Demokrati - hur går det till? Bok

Demokrati - hur går det till?

www.logistikteamet.se - Tydlig på lättläst svenska om vad demokrati innebär och hur det fungerar i praktiken. Information om de svenska partierna, hur ett val går till och...
Framsidan på Min bok om demokrati Bok

Min bok om DEMOKRATI

www.majema.se - Min bok om DEMOKRATI är ett kombinerat arbets- och faktahäfte. Eleverna kan arbeta individuellt med häftet som ett fördjupningsarbete. Det passar...
I Sverige nu för tiden. Tryck form

I Sverige nu för tiden

webbutiken.spsm.se - I denna bok i samhällskunskap behandlas riksdag, regering, landsting och kommuner. Dessutom kan man läsa om de politiska partierna och om hur man g...
Ett höghus i bakgrunden, en röd stuga omgärdad av träd i förgrunden. Tryckt form

Sverige - en lättläst faktabok

www.ll-forlaget.se - Sverige är ett stort land. Och det är ett ganska krångligt land. Den som vill förstå hur Sverige är och fungerar måste jobba hårt. Vi har försökt a...
Sveriges riksdag från utsidan. Webbplats

Lättläst om riksdagen

www.riksdagen.se - Här kan dina elever läsa om riksdagen och demokratin. De kan också läsa om hur riksdagen arbetar och vad riksdagen beslutat.
Senast ändrad: 2020-12-09