Förlagets beskrivning

Nu lyfter Wings!

Wings ett läromedel i engelska för åk 69 har genomgått en total make-over och består nu av ett läromedelspaket med tydlig struktur, lättillgängligt och lätthanterligt för både elever och lärare. Metodiken består, men innehållet är mer ungdomstillvänt och tematiskt.

Wings green för årskurs 6
Följ med Simon och hans pappa, journalisten från Manchester, på en resa till tre världsdelar där man talar engelska: New York, Toronto, Hong Kong och Nairobi. Under resans gång träffar de människor från olika kulturer. I samband med resorna presenteras och tränas ett stort antal ord och fraser som behövs i sammanhanget.

Wings blue för årskurs 7
innehåller många nya intresseväckande texter och övningar som fungerar för olika lärstilar. Textbook är tematiskt indelad i sektioner: Music, Clothes, Food, Home etc. Varje sektion inleds med en målbeskrivning och avslutas med en utvärdering. Den sista texten i varje sektion är en lite längre och mer avancerad text, tänkt som en extra utmaning för den som vill. En elev-cd (mp3) med inspelade texter och hörövningar medföljer textboken.

Samtliga övningar finns i Workbook. Alla övningar som hör till den aktuella sektionen finns samlade på ett och samma ställe, under olika rubriker, se s. 22.

Wings red för årskurs 8
följer samma struktur som Wings blue och innehåller följande teman: The Media, Health, The Environment och The USA.

Wings black för årskurs 9
följer samma struktur som Wings- blue och red och innehåller följande teman: Crime and Punishment, Love, Life and Death samt English around the World.

Digitalböcker
Wings textbooks och workbooks finns också som digitala böcker. De funktioner som ingår är att du får all text uppläst (obs! ej talsyntes) dessutom ingår också zoom, sökning av innehåll, att kunna bokmärka och anteckna.

Lärarmaterialet
Lärarmaterialet består av en lärarhandledning samt en box med cd-skivor. I lärarhandledningen beskrivs och ges förslag på hur man kan arbeta med de texter som finns i Textbook och de övningar som finns i Workbook. I direkt anslutning ligger de arbetsblad som hör till sektionen samt Prov och Facit. Allt som hör till den aktuella sektionen finns alltså samlat på ett och samma ställe.

Varje prov innehåller en hörövning, ord och fraser, en skrivövning och grammatik. I åk 8 och 9 finns dessutom en del som tränar läsförståelse. Texten till hörövningarna finns inspelad och ligger i boxen med lärar-cd-skivorna.

Nya prov
Nu kan du komplettera proven som finns i Wings lärarhandledningar med nya prov. Dessa säljs som nedladdningsbara pdf:er. Det fi nns två nya prov per sektion. Du kan köpa proven årskursvis eller samlade blue/red/black.

Webbövningar
I lättnavigerade och tydliga webbmoduler får eleverna möjlighet att öva på ord och grammatik om och om igen. De kan sedan testa sina kunskaper genom att göra övningarna som test.

 

Wings Grammar 6, 7, 8, 9 se s 67.