Förlagets beskrivning

Wings black för årskurs 9 innehåller följande teman: Crime and Punishment, Love, Life and Death samt English around the World. Övningarna i Workbook är samlade under rubrikerna: Words and phrases, Speaking, Reading, Writing och Listening. Alla instruktioner är på engelska och grammatikövningarna ligger sist i varje sektion.