Förlagets beskrivning

Detta läromedel är en komplettering till läromedlet What’s up? 7, utgivet av Sanoma utbildning (tidigare Bonnier utbildning).

What’s up? 7 är ett läromedel på engelska som vänder sig till elever i årskurs 7. Till läromedlet finns en textbok, en arbetsbok, sant en lärarhandledning och 3 stycken CD-skivor.

CD-skivorna består av ljudspår med skönlitterare texter, faktatexter och andra övningar.

För elever med nedsatt hörsel kan det vara svårt att uppfatta vad som sägs i de olika övningarna.

MediaCuben har därför, med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten, anpassat ljudspåren med avläsestöd.

Läromedlet består av tre DVD-skivor där nästan alla övningarna finns inspelade med aktörer. Detta gör det möjligt för eleven att avläsa texten.
För att ytterligare öka tillgängligheten finns möjligheten att på DVD-skivan slå på eller av visning av text tillsammans med aktören.