Förlagets beskrivning

Den pedagogiska idén som ligger till grund för Webmath bygger på att man via Internet ska kunna tillgodogöra sig hela grundskolans och gymnasiets matematikkurser på ett varierat och intresseväckande sätt.

I dagsläget omfattar webbsidan från åk 1 till åk 9 på grundskolan, åk 1 på gymnasiet samt stora delar av åk 2. Totalt ca 38 timmar med ca 500 animationer. Sökfunktion som finns längst upp i vänster meny gör att man kan använda webbsidan rationellt och riktat mot ett visst avsnitt då behov uppstår. Med hjälp av sökfunktionen kan man snabbt och enkelt hitta till rätt animation eller rubrik.

"Internetkursen" ska vara helt fristående från olika läromedel som nu används. Den ska vara ett komplement.

 Inlärningen är uppbyggd som en dialog mellan de i WebMath medverkande "personerna".