Förlagets beskrivning

Växtriket – en naturapp med ett omfattande grundmaterial för alla naturintresserade. Växternas olika delar och användningsområden presenteras 1400 färgfoton med beskrivande texter samt små anekdoter och tips. Syftet är att på ett enkelt sätt underlätta identifieringen utav växter ute i naturen och samtidigt få lite information om växten och dess eventuella användningsområden. Växterna är indelade i grupper och varje växt har en egen bok. Totalt 220 växtböcker. Målet är att på ett tydligt och enkelt sätt beskriva växternas livscykel och Växtriket lämpar sig väl för förskola och grundskola såväl som naturintresserade vuxna. Kräver iOS 3.2 eller senare. Kompatibel med iPad.