Förlagets beskrivning

Biologi, fysik, kemi och teknik redan i första klass – det är värt ett försök! Genom att iaktta, utforska och själva prova lär sig eleverna hur företeelser i omvärlden fungerar. Här finns enkla försök i nio teman för skolår 1–3. En del av försöken kan göras redan i förskoleklassen. Värt ett försöks arbetshäften är avsedda att användas i anslutning till temat, som uppföljning och repetition.