Förlagets beskrivning

Har någon frågat dig vad det där är som du har bakom örat? Kan du teckenspråk? Hur vill du att man pratar med dig? Hur fungerar det på idrottsträningen?

Detta är några av de frågor som vi ställt till barn med CI. Hör deras svar om hur de hanterar olika situationer i skolan och på fritiden. Vilka strategier har de för att förstå instruktioner t ex på innebandyträningen? Hur tänker föräldrarna för att ge sina barn de bästa förutsättningarna i livet, när det gäller skolval och olika insatser?

Till varje avsnitt finns fördjupningsfrågor som har till syfte att uppmuntra till diskussion. Det finns också ett antal reflektionsfrågor för lärare och pedagoger. Handledningen finns också som PDF-fil som kan skrivas ut från DVD-skivan.