Förlagets beskrivning

Värt ett försök är i huvudsak avsett att användas under åk 1-3. Det bygger på mängder av praktiska försök som till största delen utförs i klassrummet. En del av försöken kan göras redan i förskoleklassen.

Läromedlet består av en bok till läraren samt åtta arbetshäften. Man kan klara sig bra med enbart Lärarens bok, men redan i första klass kan eleverna ha glädje av att få ett eget arbetshäfte till temat de arbetat med.