Förlagets beskrivning

Ett spel som tränar barns förmåga att höra om ett visst språkljud förekommer i ett visst ord och var i ordet det i så fall finns - "i början", "mitten", "slutet" eller inte alls.

Spelet innehåller fem varianter: K, L, N, R, S. Ljuden är valda så att de representerar olika "typer" av konsonantljud i svenskan.