Förlagets beskrivning

Ett spel som tränar barns förmåga att höra om ett visst språkljud förekommer i ett visst ord och var i ordet det i så fall finns - i början, i mitten, i slutet eller inte alls.
Spelet innehåller fem varianter: K, L, N, R, S. Ljuden är valda så att de representerar olika "typer" av konsonantljud i svenskan. Alla fem spelen finns med i samma låda, så att man kan variera ljuden.

Utvecklare: Pia Apt. Lådan innehåller handledning, 5x20 bilder i format 5x5 cm, 5x4 underlägg 26x13 cm, färg.