Förlagets beskrivning

Babba har tappat bort sina saker och vi får tillsammans hjälpa till att hitta dem. Boken fokuserar särskilt på frågan Var?

Ett memo med illustrationer ur boken som vidgar bokens möjligheter till lek och språkträning ingår.