Förlagets beskrivning

Upptäck Mera Matte har en strukturerad och genomarbetad metod, där fokus inte bara ligger på träning av elevernas enskilda färdigheter, utan också på gemensamma övningar där det matematiska samtalet uppmuntras och förmågorna utvecklas. Du kan använda läromedlet som ditt basläromedel eller som ett komplement, välj det som passar dig och din klass.

Det digitala materialet består av en lärardel och en elevdel. Till lärardelen finns en utökad lärarhandledning med arbetsblad för de som önskar. Läs mer om hur läromedlet är uppbyggt här.