Förlagets beskrivning

Låt biologi-lektionerna knyta an till elevernas vardag. Här finns alla moment som ingår i undervisningen om människokroppen. Den här boken berättar också om hur våra vanor påverkar vårt välbefinnande.
Skolans uppgift är att ge eleverna möjlighet att "ta ställning i frågor som rör hälsa" och ge "eleverna redskap för att kunna påverka sitt eget välbefinnande" (ur kursplanen för ämnet biologi). Upptäck Människan – Kropp och Hälsa har tagits fram helt i linje med Lgr11.