Fonologisk medvetenhet

På den här sidan finner du som lärare i F–3 några exempel på spel, appar och annat material som tränar fonologisk medvetenhet.

Omslagsbild Att läsa och skriva

För att bli läsare behöver barn få insikt i att språket går att se på ur en annan synvinkel än dess innehållsliga betydelse. När barn kan byta perspektiv från att se till språkets innehåll till att se på språkets form säger vi att barnet är fonologiskt medvetna. Förmågan att kunna urskilja de talade ordens minsta beståndsdelar, det vill säga språkljuden eller fonemen, är en del av den fonologiska medvetenheten som kallas för fonemisk medvetenhet. 

Exempel på elevmaterial

Framsida Bornholmsmodellen språklekar Bok

Bornholmsmodellen språklekar

www.bornholmsmodellen.se - Bornholmsmodellen är vetenskapligt förankrad och är väl beprövad. Med strukturerade språklekar övar eleverna upp sin språkliga och fonologiska medv...
Framsida Språklekar efter Bornholmsmodellen Bok

Språklekar efter Bornholmsmodellen

www.bornholmsmodellen.se - Språklekarna syftar till att utveckla barnens fonologiska medvetenhet. Materialet omfattar en teoretisk del och en praktisk del med drygt 60 språkl...
Framsida Leka med pratljud Förskolan Tryckt form

Leka med pratljud Förskolan

www.fonomix.se - Materialet innehåller läsförberedande lekar med språkljuden, där ljuden visas med hjälp av bilder på munnar. Lekarna gör barnen medvetna om hur spr...
Framsida Vem har ljudet? Spel

Vem har ljudet?

webbutiken.spsm.se - Vem har ljudet? är ett av flera språkspel från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Spelet tränar förmågan att höra om ett visst språkljud finns i e...
Framsida Ljudlek App

Ljudlek

www.branja.se - I appen Ljudlek kan barn och elever öva förmågan att lyssna efter enskilda språkljud i ord, det vill säga fonemisk medvetenhet. 
Framsida Fonemixo Pro App

Fonemixo Pro

www.milingo.se - Fonemixo är ett verktyg för att hjälpa barn som behöver öva olika språkljud. Fonemixo passar barn från cirka tre år och uppåt. Det finns tre svårig...
Framsida Bornholmslek App

Bornholmslek

hittalaromedel.spsm.se - Appen Bornholmslek lämpar sig för barn från ca tre år och uppåt. Genom lekar som, hur låter olika saker och företeelser, vilka ord rimmar, hur låte...
Framsida Fonomix 1 App

FonoMix1

www.fonomix.se - I appen FonoMix 1 får barnet öva att känna igen och koppla språkljud till munnens form. I appen finns åtta övningar: träna munnens ljud, leta ljud ...
Senast ändrad: 2020-12-29