Alfabetisk avkodning

På den här sidan finner du som lärare i F–3 förslag på material som kan stötta utvecklingen av alfabetisk avkodning.

Omslagsbild Alfabetisk avkodning

Alfabetisk avkodning innebär att befästa och automatisera kopplingen mellan språkljud och bokstavsform, samt hur man fogar samman dem till ord. Elever som ligger i riskzonen att utveckla läs och skrivsvårigheter är i behov av stöd i denna lärprocess. Det viktigt att gå systematiskt till väga, börja från början och arbeta steg för steg, och göra processen konkret och tydlig för eleven. Det är bra om du som lärare visar, modellerar, hur det går till att avkoda ord och meningar.

Exempel på elevmaterial

Framsida vallmomodellen Tryckt form

Vallmomodellen arbetsbok

www.studentlitteratur.se - Vallmomodellen är utvecklad för att användas i läs- och skrivinlärningen i grund­skolans tidigare år, och ger vägledning om hur upplägget och först...
Tryckt form

Läsinlärning i 7 steg

www.liber.se - Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning paral...
Framsida FonoMix Skolsats Tryckt form

FonoMix Skolsats

www.fonomix.se - FonoMix Skolsats är avsedd för klassundervisning år 1–2 samt för special-, tal- eller sva-undervisning. Skolsatsen och dess konkreta arbetssätt och...
Framsida Imal Webbaserat

iMAL

imals.se - iMAL står for Integrerat, Multisensoriskt, Associationsbaserat Lärande. Med läromedlet iMALs får elever träna och automatisera relationen mellan sp...
Framsida jämna steg Tryckt form

Jämna steg

www.hogrefe.se - Materialet är utvecklat för barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter och eller dyslexi, eller barn som behöver...
Framsida läsmaskiner App

Läsmaskiner

hittalaromedel.spsm.se - Läsmaskiner syftar till att träna upp automatiken i den första, grundläggande förmågan att ljuda ihop bokstäver till ord. Den syftar också till att...
Framsida Skolstil 2 App

Skolstil

hittalaromedel.spsm.se - Skolstil 2 är ett enkelt skrivprogram med bokstavsljud. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet.
App för iOS

Läskod

neros.se - LäsKod är en app för iPad, iPhone och Android med fokus på den tidiga läs- och skrivinlärningen. Målgruppen för appen är barn som befinner sig i bö...
Skriv och läs. App

Skriv och Läs

hittalaromedel.spsm.se - Skriv och Läs är ett inlärningsverktyg där barn från 3-årsåldern kan göra eller vara med till att göra sina egna böcker och samtidigt lära sig läsa...
Framsida fonomix 2 App

FonoMix 2

www.fonomix.se - I appen FonoMix 2 får eleverna med hjälp av munbilder på olika sätt träna kopplingen mellan språkljud och bokstavsform, sätta ihop språkljud till o...
Senast ändrad: 2020-12-29