Förlagets beskrivning

Ugglo Förskola är en flerspråkig ljudbokstjänst med ett stort och varierat utbud av ljudsatta bilderböcker som bidrar till en mer jämlik förskola. Tusentals förskolepedagoger, barnskötare och fritidspedagoer arbetar språkutvecklande med Ugglo Förskola varje dag. 

Ett antal av böckerna finns på svenska med Tecken som AKK och på svenskt teckenspråk. I handledningen för förskola finns avsnitt om Tecken som AKK och teckenspråk.