Förlagets beskrivning

Tummen Upp! Geografi och Samhällskunskap kartläggning åk 6 utvecklar och kartlägger elevernas ämnesspecifika förmågor i Geografi genom att eleven får analysera hur naturens egna processer och människans verksamhet formar och förändrar livsmiljöer.

Här tränas och kartläggs eleverna också på att värdera olika lösningar i hållbarhetsfrågor. Sveriges och Europas geografi är i fokus.

I Samhällskunskap utvecklas och kartläggs elevens förmåga att kritiskt granska källor, analysera olika samhällsstrukturer, uttrycka och värdera olika ståndpunkter och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.