Förlagets beskrivning

Tummen upp! hjälper dig att kartlägga elevernas kunskaper mot kunskapskraven och att sätta in punktinsatser där de mest behövs. I Tummen upp! Engelska kartläggning åk 4 finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 4. Övningarna är tänkta att likna de nationella proven och prövar de kunskaper eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av åk 4. Det finns ljudfiler som komplement till hörövningar.