Förlagets beskrivning

Tre enkla häften som övar den grammatik som vanligtvis tas upp i de första årens engelskundervisning.
I alla tre häftena ingår diagnostiska prov som sluttest på varje enskilt moment. Separata facit i 5-pack finns till övningarna.

Try Hard 3 behandlar regelbunden och oregelbunden imperfekt, do/does/did i frågor och nekade meningar, some/any, perfekt, futurum, relativa pronomen samt genitiv.