Förlagets beskrivning

Trippel-Kommunikation är ett datorprogram vars syfte är att utveckla olika former av kommunikation, socialt samspel och föreställningsförmåga. Ett visuellt stöd kan göra ett samtal mer konkret och inte lika beroende av ögonkontakt eller kroppsspråk.

I Trippel-K kan personal och föräldrar enkelt skapa egna visuella hjälpmedel. Det visuella stödet kan sedan skrivas ut, mailas, eller överföras till iPads eller andra pekplattor och mobiltelefoner. Systemkrav: Windows XP (Service Pack 2 eller senare), Windows Vista eller Windows 7.

Läromedlet kan passa bra för elever som har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så som autismspektrum eller ADHD.