Förlagets beskrivning

Med hjälp av de olika slöjdspelen i "Träna Slöjdord" skapas intresse för de ord som används i slöjden. De sex olika spelen bygger på ett gemensamt basmaterial där fotografier illustrerar dessa ord. Att träna med hjälp av spel gör träningen av slöjdorden mer variationsrik och lustfylld. Spelen utgår från 16 olika slöjdbilder. Varje bild är ett fotografi av ett föremål som används på slöjdlektionerna.