Förlagets beskrivning

Trafikboken är ett material utvecklat av NTF och Sica läromedel. Trafikboken vänder sig till elever i åldrarna 10-12 år. Ambitionen med boken är att eleverna ska få en insikt om trafik och säkerhet och hur man kan påverka för att få en säkrare trafikmiljö. Varje kapitel i boken innehåller uppgifter för självstudier. Där det är relevant finns faktarutor.

Som komplement till detta finns en lärarhandledning med tydliga lektionsförslag och idèer om vad man ytterligare kan göra.