Förlagets beskrivning

Bokens 40 experiment anknyter på ett konkret sätt till samspelet i naturen och till aktuella miljöfrågor.
Vad behövs för att ett frö ska gro? Var trivs tusenfotingar och gråsuggor bäst? Hur får man in ett päron i en flaska? Kan man färga vitsippor gröna? Till varje experiment finns utrustningslista, beskrivning av utförande med praktiska tips, kommentar och fortsättningsförslag.