Förlagets beskrivning

Lärarhandledningen och memory-spelet hör ihop med materialet Tokboken som även innehåller en läsebok och en arbetsbok.

I den här korta lärarhandledningen kan du ta del av hur vi tänkt kring materialet i sin helhet. Där får du också tips på hur du kan tillrättalägga för elever som inte riktigt kan läsa ännu. Memoryspelet innehåller bilder på alla rim-ord som ingår i själva läseboken. Man kan arbeta med spelet på flera sätt, både enskilt och i grupp.

När man arbetar med rim och ramsor finns stort utrymme för samarbete, socialt samspel, rytm och ljudhärmning.

A5, färg, häftad.