Förlagets beskrivning

Tio vanliga fåglar är en fakta- och arbetsbok som på ett både enkelt och inspirerande sätt förmedlar fakta om tio vanliga fåglar i Sverige (koltrast, talgoxe, bofink, sädesärla, kråka, skrattmås, större hackspett, sångsvan, trana och domherre). Förhoppningsvis skapas även ett intresse hos eleverna att vara ute i naturen och känna igen fåglarna.

Läromedlet består av två delar:

Tio vanliga fåglar innehåller grundläggande fakta samt många arbetsuppgifter. Fåglarna återges i tydliga färgfoton samt naturtrogna akvareller. De sista sidorna består av lärartips samt kopieringsunderlag på samlingsbild av de tio fåglarna. Tio vanliga fåglar, fickbok presenterar fåglarna med fotografi och kortfattad faktatext i punktform. Eftersom boken till formatet är liten passar den väldigt bra att ta med sig ut i naturen. För elever i grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux.

Färg, spiralbunden. Format A4.