Förlagets beskrivning

Temperatur 2 innehåller grundläggande och fördjupande begrepp om varmt, kallt, plusgrader, minusgrader och hur temperatur mäts.

Läromedlet ingår i serien Enhetsböckerna om Längd, Vikt, Volym, Klockan, Året, Temperatur och Pengar. Varje område har två böcker i olika svårighetsnivåer.

Enhetsböckerna innehåller övningar och illustrationer som stimulerar och ger tillfällen att samtala och reflektera kring hur vi använder matematiken i vardagen. Här finns många varierande övningar på samma nivå samt långsam stegring av svårighetsgrad.

Illustrationerna är tydliga och passar även äldre elever. Böckerna har utvärderingssida, repetitionssidor och läraranvisningar.